This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Choroby układu krążenia

Zwłaszcza choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze. W tych jednostkach chorobowych istotne jest utrzymanie i poprawa poziomu wydolności, które uzyskuje się przez wykonywanie ćwiczeń wytrzymałościowych (aerobowych) o umiarkowanej intensywności. W programie zaleca się wysiłki odpowiadające 40-60% maksymalnej częstości skurczów serca; zajęcia te winny być wzbogacane – w 15-20% objętości – o elementy ćwiczeń siłowych i gibkościowych. Konieczna jest systematyczna kontrola masy ciała (Kuński, Jegier 1999; Oelze 1996); nadwaga i cukrzyca II stopnia – zaleca się zwiększenie wydatku energetycznego, zmniejszenie tłuszczowej masy ciała, poprawę tolerancji glukozy, a także poprawę sprawności układu krążenia i zdolności wysiłkowej poprzez wysiłek umiarkowany o intensywności 40-60% maksymalnych możliwości – służą temu ćwiczenia wytrzymałościowe i ogólnosprawnościowe (Kozłowski, Nazar 1984; Wolańska 1993); stres – wymaga poprawy samopoczucia, zmniejszenia lęku i czynnościowych objawów stresu, poprawy wydolności i sprawności fizycznej, co można osiągnąć dzięki ćwiczeniom o umiarkowanej intensywności, ćwiczeniom relaksacyjnym i oddechowym z zastosowaniem zmieniających się bodźców; zajęcia powinny odbywać się w kameralnych warunkach (niezbyt liczna grupa, przytulna sala, brak hałasu, spokojna muzyka, właściwe oświetlenie), szczególnie ważna jest przyjazna atmosfera (Kozłowski, Nazar 1984).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Dobór form ruchu

Osteoporoza – w której należy stosować ćwiczenia wzmacniające kości, obejmujące ruchy zginania, skręcania i prostowania oraz obciążanie skierowane na określone kości. Podczas każdych zajęć powinny być wzmacniane mięśnie kręgosłupa, ud i przedramion. Program powinien być uzupełniany aktywnością poprawiającą wydolność tlenową oraz dietą zawierającą odpowiednie ilości wapnia i fosforu (Langenscheidt, Watkin 1994; Simkin, Aya- lon 1995); bóle kręgosłupa, przy których zaleca się: rozluźnienie przykurczów mięśni grzbietu; zwiększenie siły i napięcia mięśni okołokręgosłupowych, brzucha, zginaczy goleni, prostowników biodra; naukę rozluźnienia i relaksacji; poprawę ogólnej wydolności organizmu (Kuls 1996); choroby reumatyczne, w których zaleca się przede wszystkim rozluźnienie przykurczów mięśni oraz uwolnienie złogów metabolitowych z tkanki mięśniowej; pobudzenie ukrwienia, a tym samym przyspieszenie tempa przemiany materii; wzmocnienie i ujędrnienie mięśni, dzięki czemu zostaje przywrócona zdolność ustabilizowania stawów; poprawę sprawności funkcjonalnej, ruchomości stawów i utrzymania ogólnej kondycji (Bachmann 1999; Rosławski 1998);

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Szczegółowe zasady budowy i sposobu realizacji II etapu PRROS

W realizacji PRROS najważniejszy jest II etap, trwający 22 tygodnie – etap systematycznego praktycznego działania, oparty na przemyślanych, odpowiednio ukierunkowanych i opracowanych zasadach postępowania. Szczegółowe zasady budowy programu i sposób jego realizacji opracowane zostały na podstawie dostępnej wiedzy z zakresu metodyki aktywności ruchowej ludzi w podeszłym wieku, wieloletniego doświadczenia autorki w prowadzeniu zajęć z osobami starszymi oraz potwierdzonej w licznych badaniach naukowych skuteczności tego programu. Oryginalność i specyfika PRROS dotyczą: doboru form ruchu, budowy jednostki zajęć, fazowości II etapu, dawkowania wysiłku w poszczególnych rodzajach ćwiczeń, układu obciążeń tygodniowych, intensywności ćwiczeń, wielkości natężenia wysiłku w czasie zajęć i sposobu prowadzenia zajęć. Pierwszy i ostatni dzień pobytu przeznaczone są na badania lekarskie, wykonanie testów wysiłkowych, prób sprawnościowych czy innych pomiarów. Na zakończenie każdy uczestnik programu otrzymuje dyplom ukończenia PRROS oraz znaczek z jego logo, a także informację, gdzie może korzystać z dalszych grupowych zajęć ruchowych w zależności od indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Prace domowe

W każdym tygodniu II etapu PRROS wprowadzane jest jedno nowe ćwiczenie, które uczestnicy mają wykonywać w domu. Instruktor omawia je i wykonuje z uczestnikami podczas zajęć, a schemat wykonania tego ćwiczenia wszyscy otrzymują w formie opisu lub rysunku. W ten sposób uczestnicy, kończąc II etap programu, wyposażeni są w zestaw 22 ćwiczeń z gimnastyki usprawniającej.
Etap III – to dwutygodniowy wyjazd do ośrodka wypoczynkowego lub sanatoryjnego, którego celem powinno być zapoznanie uczestników PRROS z różnorodnymi formami prawidłowych zachowań zdrowotnych wpływających na poprawę jakości życia.
Realizacja tej części programu powinna opierać się na: wykorzystaniu specyficznych warunków klimatycznych i leczniczych tego miejsca (klimatoterapia, zabiegi lecznicze indywidualnie dostosowane do potrzeb uczestnika); żywieniu według jadłospisów opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia; kinezyterapii: codziennej 15-20-minutowej gimnastyce porannej; kontynuowaniu programu gimnastyki zdrowotnej co drugi dzień (6 jednostek), w pozostałe dni – prowadzeniu gimnastyki w wodzie lub zajęć tanecznych (realizacja w bloku zajęć popołudniowych); turystyce pieszej, rowerowej lub innych zajęciach plenerowych, np. grach rekreacyjnych (realizacja w godzinach przedpołudniowych – 11-13); edukacji prozdrowotnej obejmującej zajęcia (wykłady bądź ćwiczenia) z dziedziny niekonwencjonalnych sposobów leczenia, takich jak: aromatoterapia, muzykoterapia, relaksacja, ergoterapia, psychoterapia, ziołoterapia, dietotera- pia – zdrowe żywienie itp. (6 spotkań w bloku zajęć popołudniowych); konsultacjach z instruktorem PRROS w celu dopracowania indywidualnego zestawu usprawniających ćwiczeń domowych pod kątem potrzeb uczestnika oraz ustalenia pozostałych form tygodniowej aktywności ruchowej po powrocie do domu (konsultacje realizowane w godzinach wieczornych); zagospodarowaniu wieczorów według uznania uczestników.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!