Ścieżki spacerowe

W rekreacyjnym zagospodarowaniu lasów komunalnych Warszawy dominują elementy liniowe. Sieć oznakowanych ścieżek spacerowych wynosi łącznie ponad 93 km. Na terenie lasów komunalnych zlokalizowanych jest sześć ścieżek dydaktycznych oraz cztery ścieżki zdrowia. Ścieżki dydaktyczne znajdują się na terenie Lasu Bemowo, Bielany, Bródno, Młociny, dwie ścieżki zlokalizowane są w obrębie Lasu Kabackiego. Z kolei ścieżki zdrowia stanowią jeden z elementów rekreacyjnego przystosowania takich lasów jak Las Bródno, Młociny i Bemowo, w obrębie którego występują dwie tego typu ścieżki. Poza elementami liniowymi w zagospodarowaniu rekreacyjnym lasów miejskich Warszawy duży udział mają elementy powierzchniowe, takie jak np. polany wypoczynkowe, parkingi itp. Polany wypoczynkowe obok ścieżek spacerowych można uznać za podstawowy element zagospodarowania rekreacyjnego lasów komunalnych. Polany wchodzą w skład zagospodarowania rekreacyjnego wszystkich przystosowanych do celów rekreacji lasów miejskich. Na terenie Lasu Bemowo zorganizowano siedem tego typu obiektów, po trzy polany wypoczynkowe znajdują się w obrębie Lasu Kabackiego, Lasu Koło i Młociny, w Lesie Bielany występują dwie polany wypoczynkowe, z kolei w Lesie Bródnowskim, Sobieskigo oraz Lindego – po jednej.

Cześć, mam na imię Elżbieta i jestem pasjonatką wszystkiego! Uwielbiam wykonywać wiele czynności na raz. Na tym blogu chciałabym opisać Wam to czym się zajmuję i jakie jest moje hobby 🙂
error: Content is protected !!